ΡΕΝΕ ΜΑΓΚΡΙΤ ή ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΟΙΡΑ
για 3 χορεύτριες και 3 χορευτές

Πρεμιέρα: 07/01/1987, Βασιλικό Θέατρο, Θεσσαλονίκη
Μουσική: Sergei Prokofiev, Σονάτα για βιολί και πιάνο νο.1 σε Φα μείζονα, έργο 80

φύσις κρύπτεσθαι φίλει
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ο ΕΦΕΣΙΟΣ (απ.123)

Η έννοια της «φυσικής ‘χορότητας’» (όχι της φυσικής επιστήμης αλλά του φιλοσοφικού ρεύματος για τη «φύση»), επιτρέπει την προσέγγιση της ιδέας του χορού, μιας ιδέας η οποία είναι τόσο κεντρική και τόσο επαναλαμβανόμενη στο έργο του Νίτσε.

Για να υπάρχει όραμα χρειάζεται μια σχετική ένωση μεταξύ του ορόντος και του ορατού. Η αντίληψη ενός δέντρου, ταυτίζεται με τη θέαση της ύπαρξης του. Η όραση, αντί να είναι μια απλή θεωρητική αντανάκλαση, εμφανίζεται περισσότερο ως μια αντανάκλαση της σκέψης. Κάθε βλέμμα βρίσκεται τοιουτοτρόπως σε μια σχέση αρχικής εξαρτήσεως ως προς το ορατό.

Το μυστήριο του ορατού καθορίζει την κοινότητα του πεπρωμένου
των καλλιτεχνών, οι οποίοι δεν αρκούνται στη θέαση του ορατού,
δηλαδή στην απλή μεταφορά του σαν θέαμα ή σαν απλή αναπαράσταση.
MARCEL PAQUET στο Μαγκρίτ η ‘Έκλειψις του Είναι’
Aenaon Dance Theater - Daniel Lommel